Card image cap
Hội Thảo So sánh các Tiêu chuẩn Lắp dựng & Nghiệm thu Kết Cấu Thép theo AISC, JASS 6 & TCVN

Làm sao để vận dụng hợp lý các Tiêu chuẩn về Lắp dựng, Nghiệm thu Kết Cấu Thép tại Việt Nam? Câu hỏi lớn này đã được XD Education phối hợp cùng Diễn giải giải đáp phần nào kinh nghiệm trong Hội Thảo này.

Card image cap
Tranh luận thú vị về ITP tại Hội Thảo

Làm sao để thực hiện một dự án Công trình thép thành công? Câu hỏi lớn này đã được XD Education phối hợp cùng các diễn giả giải đáp phần nào kinh nghiệm trong Hội Thảo này.

Card image cap
Hỏi đáp ITP sôi động tại Hội Thảo

Làm sao để thực hiện một dự án Công trình thép thành công? Câu hỏi lớn này đã được XD Education phối hợp cùng các Diễn giả giải đáp phần nào kinh nghiệm trong Hội Thảo này.

Card image cap
Hội Thảo về Cách Thức Thực Hiện Một Dự Án Công Trình Thép

Làm sao để thực hiện một dự án Công trình thép thành công? Câu hỏi lớn này đã được XD Education phối hợp cùng các Diễn giả giải đáp phần nào kinh nghiệm trong Hội Thảo này.

Card image cap
Hội Thảo về Cách Thức Thực Hiện Một Dự Án Công Trình Thép, Phần Hỏi đáp ITP

Làm sao để thực hiện một dự án Công trình thép thành công? Câu hỏi lớn này đã được XD Education phối hợp cùng các Diễn giả giải đáp phần nào kinh nghiệm trong Hội Thảo này.

Card image cap
Hội Thảo về Sự Cố Công Trình Thép

Sự Cố Công Trình luôn là nỗi lo cho mọi Doanh Nghiệp và Cá nhân hành nghề, đặc biệt là Công Trình Thép. Làm sao để tránh những Sự cố tương tự có thể xảy ra & kinh nghiệm xử lý là những vấn đề mà mọi người quan tâm. Nhận thức được điều này, XD Education phối hợp cùng các Diễn giả tổ chức Hội Thảo này.